Sortides

Es faran 2 sortides al llarg del curs:

Divendres 16 de desembre farem una sortida a Can Montcau, La Roca del Vallès.

Divendres 5 de maig farem una  sortida a Can Putxet, Sant Celoni.

A més, durant el curs hi podrà haver altres sortides a Blanes. En tot cas, sempre es notificarà als pares amb anterioritat.