Sortides

Es faran 2 sortides al llarg del curs:

Divendres 24 de març a la casa de colònies  CASTELL VELL, LLinars del Vallès.

Anirem de colònies com a fi d’etapa els dies 16 i 17 de maig a CAN FONT, Brunyola-Gironès.

A més, durant el curs hi podrà haver altres sortides a Blanes. En tot cas, sempre es notificarà als pares amb anterioritat.