Normativa

Normativa curs:  EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Assistir puntualment a classe.

Cal justificar les faltes d’assistència per escrit. La reiteració de faltes d’assistència es tindrà en compte a l’hora d’avaluar a l’alumne.

Per sortir durant l’horari escolar caldrà l’autorització per escrit dels pares o tutors.

Els pares o acompanyants no poden entrar a les aules ni accedir als passadissos. Cal dirigir-se sempre a porteria.

Cal respectar tots els membres que formen part de la comunitat educativa( professors, alumnes, personal no docent…)

Tenir cura del material i de les instal·lacions. L’esforç per mantenir el col·legi ha de ser responsabilitat de tots. S’hauran d’abonar els desperfectes produïts per imprudència o negligència.

Portar la bata i el xandall reglamentari en bones condicions i marcats amb el nom de l’alumne. Vestir de manera adequada per a un centre educatiu. Heu d’entendre que a l’escola no es pot venir com es va a la platja o com es va vestit per practicar qualsevol esport. Cal portar la bata fins a 6è de primària i el xandall és obligatori des de P-3 fins a 4rt d’ESO.

Mantenir una correcta higiene personal així com la de l’entorn escolar.

Portar el material escolar necessari.

En cas que un nen/-a tingui algun tipus d’infecció contagiosa, els pares hauran de prendre les mesures pertinents i evitaran portar-lo a l’escola. En cas de polls o similar cal efectuar el tractament adequat i no portar el nen a l’escola per evitar en contagi.

No es permet portar llaminadures a l’escola: pipes, xiclets, etc. Només en motiu de sants o aniversaris es permetrà una llaminadura o un petit detall: llapis, goma, piruleta… excepte xiclets i pipes. El mestre farà tornar a casa tot el que consideri excessiu.

No es poden utilitzar ni aparells electrònics ni mòbils. Queda prohibida la gravació d’escenes des de dins o des de fora de l’escola. Es pot incórrer en un delicte sobre la intimitat de les persones.

Per tal d’evitar accidents i lesions, les pilotes de plàstic dur i/o cuir només es poden utilitzar dins de la pista. En cas de no respectar la norma, l’escola retindrà la pilota fins que es consideri oportú.

Cal portar les pilotes dins d’una bossa de plàstic o de roba.

Per fer la fila no es passa per l’entrada de l’edifici escolar, cal accedir-hi directament pel pati.

En casos en que l’alumne necessiti medicació, aquesta haurà d’estar pautada pel metge i autoritzada pels pares. Ambdós casos per escrit.

En cas que un alumne necessiti assistència mèdica l’escola avisarà als pares o trucarà directament al servei sanitari en funció de la gravetat.

 

La col·laboració mútua és essencial per a l’educació dels vostres fills.

 

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies