L'EQUIP NO DOCENT

 

 

 

 

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Anna Amores Ruiz

Administradora

Anna Casadevall i Torras

Directora Pedagògica

Salvador Morón Ortega

Patró Fundació Educativa

Narcís Busquets

Patró Fundació Educativa

ÒRGANS DE GOVERN I DE DRECCIÓ

La institució titular de l’escola és la Fundació Educativa Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

Anna Amores Ruiz

Administradora

És responsable de la gestió econòmica de l’escola, i exerceix les seves funcions en dependència directa de la titularitat del centre i participa en les reunions de l’equip directiu. 

Anna Casadevall i Torras

Directora

Dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques dels diferents sectors de l’escola, sense perjudici de les competències reservades al/a la titular i al consell escolar del centre. 

Carme Gálvez Olivera

Sotsdirectora

La sotsdirectora exercita les funcions de la directora que, per delegació, hagi rebut de la mateixa.

Gemma Cateura Plana

Cap d'estudis EI i EP

El/la cap d’estudis és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa corresponent.

David Pujol Garcés

Cap d'estudis ESO

El/la cap d’estudis és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa corresponent.

Anna Aceña Torruella

Coordinadora d'educació en valors i competència espiritual (EVICE)

Respon de la promoció i animació dels valors a l’escola i de l’educació en la competència espiritual en fidelitat amb el seu caràcter propi

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

El/la coordinador/a de cicle i el cap de Departament és el mestre que col·labora amb el cap d’estudis en la realització de la tasca educativa de l’equip de mestres de cada un dels cicles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.

Laura Perxachs Augé

Ed. Infantil

Glòria Fradera Bassó

Ed. Primària - Cicle Inicial

Aida Planellas Fàbregas

Ed. Primària - Cicle Mitjà

Anna Alcaide Rovira

Ed. Primària - Cicle Superior

Ana Brosed Paniagua

Cap de Departament de Llengües

Josep Mª Bancells Guixé

Cap de Departament de Ciències

Yolanda Roig Clavijos

Cap de Departament d'Expressió

EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola.  Col·labora amb el/la equip directiu de titularitat i el director en la direcció, l’organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

Anna Casadevall i Torras

Directora Pedagògica

Carme Gálvez Olivera

Subdirectora

Gemma Cateura Plana

Cap d'estudis d'EI i EP

David Pujol Garcés

Cap d'estudis d'ESO

Anna Aceña Torruella

Coordinadora EVICE

CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del personal docent de l’escola. 

Els/les mestres i els/les professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, orienten llur acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el projecte educatiu del centre, i comparteixen la responsabilitat global de la tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments de la Comunitat Educativa. 

Els tutors de curs són el responsables de vetllar per l’aplicació del projecte educatiu en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d’estudis o d’entrada al món del treball. 

ED. INFANTIL

Tutories:

P3A: Laura Perxachs Augé

P3B: Montse Gil González

P4A: Sonia Muñoz Gómez

P4B: Anna Utset Gironès

P5A: Cristina Alemany Martínez

P5B: Mireia Soley Vives

 

Especialistes:

Anna Fuertes Gurt

Maite Capdevila Marès

Inma Domínguez Almansa

Roser Rocavert Santaeulària

Estefi Lizana Vargas

Sílvia Barnés Valencia

Isidre Pérez Artoy

 

ED. PRIMÀRIA

Tutories:

Cicle Inicial 

1r A: Glòria Fradera Bassó

1r B: Daniel Cantero García

2n A: Jèssica Sureda Quintana

2n B: Laia Raja Mollfulleda

Cicle Mitjà 

3r A: Eli Gálvez Olivera

3r B: Aida Planellas Fàbregas

4t A: Mª Teresa Mollfulleda Costas

4t B: Anna Aceña Torruella

Cicle Superior 

5è A: Mª Carme Plana Escrig

5è B: Mª Carme Gálvez Olivera

6è A: Anna Alcaide Rovira

6è B: Francesc Framis Flores

 

Especialistes:

Anna Fuertes Gurt

Maite Capdevila Marès

Inma Domínguez Almansa

Roser Rocavert Santaeulària

Estefi Lizana Vargas

Sílvia Barnés Valencia

Isidre Pérez Artoy

Vicenç Serrano Castro

Carme Roqué Costabella

Xavier Ferrer Martí

Gemma Cateura Plana

Núria Anglada Vila

Maria Calm Solé

 

ED. SECUNDÀRIA

Tutories:

1r A: Cori Prats Caelles

1r B: Marta Portas Grimal

2n A: Josep Mª Bancells Guixé

2n B: Clara Castrillo Vaquer

3r A: Anna Brosed Paniagua

3r B: Chus Acevedo Albarrán

4t A: Marta Llambí Coll

4t B: Yolanda Alía Barbera/ Joana Muñoz Mora

 

Especialistes:

Encarna Recasens García

Sergi Cantón Godoy

Glòria González Lipiáñez

Judith Clivillé Rovirosa

Pilar Company Comas

Yolanda Roig Clavijos

David Pujol Garcés

Manel Berbel Quesada

Estefi Lizana Vargas

Xavier Ferrer Martí

 

Passeig Santa Bàrbara, 1, Bis
17300 Blanes
Tel. 972333087
cordemaria@cordemariablanes.cat

www.cordemariablanes.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Blanes

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Blanes 41.679763, 2.795280

Segueix-nos a: