Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 972333087 [email protected]

Calendari del procés de preinscripció i matrícula.

Publicació de l’oferta de places inicials d’Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022

Publicació de l’oferta de places inicials d’Educació Secundària Obligatòria 2021/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 19/04/2021 – Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 19/04/2021 – Educació Secundària Obligatòria 2021/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem resoltes les reclamacions a 30/04/2021 – Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem resoltes les reclamacions a 30/04/2021 – Educació Secundària Obligatòria 2021/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició ordenada a 07/05/2021 – Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició ordenada a 07/05/2021 – Educació Secundària Obligatòria 2021/2022

Publicació de l’oferta definitiva de places a 03/06/2021 – Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2021/2022

Publicació de l’oferta definitiva de places a 03/06/2021 – Educació secundària obligatòria 2021/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021 – Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2021/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021 – Educació secundària obligatòria 2021/2022

Publicació de la llista d’espera del centre a 07/06/2021 – Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2021/2022