descarga-1

L’educació en valors és l’eix transversal que abasta totes les persones que d’una forma o una altra tenen contacte amb l’alumnat, sigui quina sigui la seva tasca. Pretenem a través d’aquesta educació preparar-los a ser competents espiritualment i desenvolupar-se amb assertivitat als canvis de paradigma que estem vivint. Presentem com a lema del curs:

PARLEM-NE

I com a OBJECTIU GENERAL:

Utilitzar el diàleg com a recurs per conviure en pau i harmonia.