Educació Infantil

A l’escola Cor de Maria de Blanes oferim als infants un entorn acollidor i familiar afavorint els vincles que els proporcionen seguretat i benestar emocional. La nostra proposta pedagògica es basa en una mirada respectuosa cap al ritme de cada infant, situant-lo en el centre del seu procés d’aprenentatge, tenint cura de les seves necessitats i maduresa.

Busquem l’essència de l’aprenentatge significatiu a través de l’experimentació i la sistematització. Durant l’etapa d’educació infantil oferim metodologies que ajuden al desenvolupament integral de l’alumne. Els eixos tranversals que sostenen aquest treball són: la globalització, l’experimentació, l’autonomia, la família, la comunicació, el joc i el benestar.

Els nostres projectes

Numilletres

Es tracta d’un projecte de creació pròpia per treballar els aspectes matemàtics i de lectoescriptura a través de l’experimentació i la sistematització.

Descobrim el món que ens envolta a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació per això oferim als nostres infants diferents bases sensorials, potenciant la curiositat natural i donant peu a la iniciativa de l’infant. La fase de sistematització els ajuda a reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge aconseguint així una educació de rigor i qualitat.

Ubinding

És un programa lector en col·laboració amb la Universitat de Barcelona que estableix les bases de la consciència fonològica i ajuda a adquirir una bona velocitat lectora. Aquest treball es realitza sistemàticament a l’escola i ofereix sessions de treball per a casa amb la família.

English Plus

Apostem per l’aprenentatge de la llengua anglesa treballant a través de contes, cançons, jocs… les hores d’anglès i speaking. A més introduïm l’anglès a les hores de psicomotricitat a través d’activitats relacionades amb la descoberta d’un mateix i de l’entorn.

Projectes

A través de diferents situacions globalitzades i atenent els interessos dels infants oferim la construcció de les estructures que utilitzen per entendre la realitat, relacionar-s’hi i intervenir-hi. Treballant els projectes englobem els diferents eixos curriculars a partir d’un aprenentatge significatiu.

Ambients

Proposem diferents espais on els nens i nenes poden construir els seus aprenentatges de manera espontània i activa. Ens permet l’aplicació dels aprenentatges assolits i adquirir-ne de nous, essent sempre significatius i funcionals. Els ambients afavoreixen la interacció, col·laboració i cooperació entre  infants de diferents edats creant xarxa i vincles entre els alumnes d’aquesta etapa (3-6 anys)

Mindfulness

El nostre projecte d’educació emocional inclou la pràctica del mindfulness des d’una edat primerenca. A través de diferents activitats ajudem als infants a autoregular-se prenent consciència del moment present, reconeixent i gestionant les pròpies emocions. Els beneficis que ens genera aquesta pràctica són molt positius ja millora l’atenció, la paciència i propicien un ambient de benestar emocional a l’escola.

Famílies

Al nostre centre contemplem la família com a part essencial de la comunitat educativa per afavorir el creixement harmònic de l’infant. Oferim espais i moments de trobades on convidem a les famílies a participar a diverses activitats amb els seus fills.

Per més informació, contacta amb nosaltres