Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA

 

1. DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:

 

1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és l’entitat que decideix la recollida de dades i l’ús que es farà de la informació que gestiona. En aquest cas és:

  • Fundació Educativa Cor de Maria, amb domicili a Mataró (08302), carrer de La Riera, 31 àtic, CIF G-66335753. Inscrita al Registre de Fundacions amb el número 2858.
  • Correu electrònic de contacte: [email protected]
  • Telèfon: 93 245 71 05

El delegat de protecció de dades és CIPDI, Tratamiento de la Información S.L. És qui controla que s’apliqui correctament les normes que regulen el tractament d’informació que fa el responsable.  Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic [email protected].

 

1.2.- Finalitat del tractament de les dades, períodes de conservació i base jurídica.

1.2.1.- Finalitat general

La Fundació Educativa Cor de Maria farà servir les dades que ens faciliteu per qualsevol mitjà mentre mantingueu la relació amb ells i s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per:

  • prestar-vos els serveis que ens demaneu
  • enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual, o d’altre tipus, que mantingueu amb la Fundació Educativa Cor de Maria i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

Les dades generades es conservaran mentre mantingueu la relació amb el responsable del tractament i, posteriorment, durant el termini de prescripció de les accions legals que, en alguns casos poden arribar als 10 anys.

 

1.2.2.- Tractament d’imatges.

La Fundació Educativa Cor de Maria documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web de la Fundació Educativa Cor de Maria o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Les imatges captades es conservaran amb caràcter històric fins que es revoqui l’autorització que ens proporcioneu.

La inclusió d’imatges a les xarxes socials pot implicar que s’hagi fet una transferència internacional de dades. En tot cas, el tractament d’aquesta informació es regula per les condicions d’ús que hagi imposat el responsable de la plataforma.

 

1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzat per la Fundació Educativa Cor de Maria.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO

 

1.4.- Transferència internacional de dades.

La Fundació Educativa Cor de Maria fa servir els següents programes, que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

NOM DEL SOFTWARE Política de privadesa
Office 365 https://privacy.microsoft.com/ca-es/privacystatement
Google WorkSpace https://policies.google.com/privacy?gl=ES&hl=ca
Alexia https://www.alexiaeducaria.com/proteccion-datos/
Scratch https://scratch.mit.edu/privacy_policy
Quizizz https://quizizz.com/privacy
Matemático https://matematico.es/competicion/privacidad/
Cambridge https://www.cambridge.es/politica-de-privacidad
Science Bits https://science-bits.com/site/es/legal/politica-de-privacidad/
Kahoot https://trust.kahoot.com/privacy-policy/
Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1
Pinterest https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
instagram https://help.instagram.com/519522125107875
liveworksheets https://www.liveworksheets.com/privacypolicy_en.asp
Genially https://genial.ly/es/privacidad/
Story board that https://www.storyboardthat.com/about/privacy
canva https://www.canva.com/policies/privacy-policy/
Pixton https://www.pixton.com/privacy-policy/educators
Plickers https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360009090833-Plickers-Privacy-Policy
Lego mindstroms EV3 https://www.lego.com/es-es/legal/notices-and-policies/privacy-policy
Padlet https://padlet.com/about/privacy
Alexia classroom https://www.alexiaeducaria.com/proteccion-datos/
Wix https://es.wix.com/about/privacy
Prezi https://prezi.com/privacy-policy/201910_NL/
Jclic http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
Sketchup https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
Barcanova https://www.barcanova.cat/politica_privacitat.php
Cruïlla https://www.cruilla.cat/cat/politica-privadesa
Mathbits https://www.science-bits.com/site/es/legal/politica-de-privacidad/
Tecno 12-18 https://www.tecno12-18.com/info/legal
Oxford http://fdslive.oup.com/www.oup.com/pdf/legal/privacy_language/spanisheur.pdf
Learning british council https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection
Powtoon https://www.powtoon.com/privacy-policy/
Blinklearning Aviso legal | BlinkLearning
Llibremèdia Santillana https://aulavirtual.santillana.es/av3online/legal
FantassyClass https://fantasyclass.app/policy
OnMat (Tekman education) https://www.tekmaneducation.com/politica-de-privacidad/
Code.org https://code.org/privacy
TinkerCad https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
AppInventor https://appinventor.mit.edu/about/termsofservice
Sweet Home 3D Privacy Policy – RoomSketcher
CmpasTool https://www.ihmc.us/privacypolicy/
Edelvives https://edelvivesdigital.com/
Digital text la galera http://www.digitals.text-lagalera.cat/index.php/politica-privadesa/
Planner 5D https://planner5d.com/pages/privacy
Edpuzzle https://edpuzzle.com/privacy
microbit https://www.microbit.org/privacy/
emat https://www.tekmaneducation.com/politica-de-privacidad/
Minecraft https://privacy.microsoft.com/ca-es/privacystatement
Friv https://www.friv.com/privacy.html

En aquests casos la transferència de dades es realitza a països considerats adequats, en disposar d’una decisió d’adequació per la Comissió Europea; o bé de conformitat amb les garanties exigides pel RGPD, com disposar de clàusules tipus aprovades per la Comissió Europea.

Tota la informació sobre els drets dels usuaris que han permès el tractament digitalitzat es troba als avisos legals de les webs que contenen els programaris i les aplicacions. Com que l’accés es lliure, donem per reproduït tot el contingut dels avisos. Donada l’extensió dels continguts de les polítiques publicades, podeu demanar una còpia dirigint-vos al responsable del tractament a les adreces que consten al punt 1.1 d’aquest document.

 

1.5.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces de Fundació Educativa Cor de Maria que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected] amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” i el nom de la localitat de l’escola a l’assumpte i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport en aquest correu.

 

1.6.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

 

1.7.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

 

1.8.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de Fundació Educativa Cor de Maria que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions  de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4. US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. La Fundació Educativa Cor de Maria no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

Passeig Santa Bàrbara, 1, Bis
17300 Blanes
Tel. 972333087
[email protected]
www.cordemariablanes.cat

Avís legal
Política de privacitat

icon-car.png
Cor de Maria - Blanes

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Blanes 41.679763, 2.795280

Segueix-nos a: