APUNTA’T A L’ESFORÇ

Les escoles Cor de Maria i Sant Josep de Catalunya, van seguint el seu objectiu prioritari de l’educació en valors per tal que els alumnes surtin de les nostres escoles no solament amb una molt bona instrucció que els faciliti obrir-se camí a la vida, sinó sobretot, treballem perquè surtin amb bagatge d’hàbits positius, que afavoreixin la seva relació amb els altres, des d’una personalitat empàtica, sincera, servicial, cívica i recta que els proporcionarà benestar interior i bona convivència familiar i social.

Tot això no s’adquireix espontàniament. Cal un esforç, tant dels alumnes com tot el personal que forma la comunitat educativa de l’escola, que juntament amb els pares han d’assumir que les actituds sobreprotectores no afavoreixen ni l’esforç ni el creixement.

Al llarg del curs 2017-2018 es donarà a conèixer als alumnes la importància de l’esforç, com a valor per ajudar a assolir satisfacció personal. Per aconseguir aquest objectiu totes les nostres escoles treballaran el lema:

APUNTA’T A L’ESFORÇ.

Comptem amb les famílies per poder-lo treballar conjuntament.apunta't a l'esforç

 

Maria Magdalena Codony

Superiora Provincial

Missioneres Cor de Maria

Compartir